10:45 08.12.2017 GF Sp. z o.o.

 OFERTA WSPÓŁPRACY ...

Nasze wieloletnie doświadczenie w operacjach na rynku wierzytelności w Polsce, pozwala nam na przedstawienie oferty współpracy w zakresie windykacji wierzytelności (w tym również wierzytelności z zastrzeżeniami umownymi dotyczącymi zakazu ich cesji) oraz bezpośredni zakup wierzytelności gospodarczych.

Dodatkowym atutem jest korzystna forma rozliczeń realizowanych zleceń - pieniądze wpływają na wskazany przez Państwa rachunek niezwłocznie po ich odzyskania od dłużnika.  

Wysokość prowizji windykacyjnej (ustalana indywidualnie) kształtuje się na poziomie od kilku do kilkunastu procent wartości nominalnej odzyskiwanej należności głównej.

Jako płatnicy podatku VAT dokumentujemy świadczone na rzecz Państwa usługi przez wystawienie faktury VAT, którą możecie Państwo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Prowadzimy również bezpośredni wykup wierzytelności (należności głównych i not odsetkowych) w oparciu o Umowę Przelewu Wierzytelności. Oferta ta jednakże dotyczy wybranych wierzytelności gospodarczych, w pełni wymagalnych i bezspornych oraz wolnych od obciążeń na rzecz osób trzecich i wad prawnych. Proponujemy dogodne warunki płatności, zarówno w transakcjach natychmiastowych jak i terminowych. Cena zakupu wierzytelności uwzględnia m.in. aktualne ceny rynkowe oraz kondycję dłużnika.  

 

   O FIRMIE ...   

GRUPA FINANSOWA sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 80848.

Jesteśmy podmiotem oferującym pełną i profesjonalną obsługę firm, wspomagając szerokim wachlarzem świadczonych usług efektywne zarządzania finansami przedsiębiorstw. Naszą ofertę cechuje niezawodność, szybkość oraz solidność będące nieodłączną cechą podejmowanych działań. Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników zdobyte w wiodących instytucjach rynku usług finansowych, jasność i przejrzystość zasad oferowanej współpracy stanowią gwarancję szybkiej i solidnej realizacji każdego podjętego przez firmę zadania oraz stanowią o wiarygodności przedsiębiorstwa.

GRUPA FINANSOWA sp. z o.o. to:

Dom Obrotu Wierzytelnościami          

Kancelaria Finansowo-Prawna             

Wywiadownia Gospodarcza                

Audyt i Analizy Finansowe                   

 

Dzięki zgrupowaniu w naszej firmie szeregu wysoko wyspecjalizowanych podmiotów, nasza oferta ma charakter kompleksowy co wpływa na jej konkurencyjność zarówno pod względem jakości świadczonych usług jak i oferowanych cen.